Aspose.Pdf

Aspose.Pdf je komponenta, která umožňuje aplikacím vytvářet PDF dokumenty bez použití Adobe Acrobat. Aspose.Pdf je cenově dostupné řešení s celou řadou účinných funkcí včetně: komprese, tabulek, grafů, obrázků, hypertextových odkazů, formulářů, zabezpečení a vlastních fontů. Aspose.Pdf podporuje tvorbu PDF souborů pomocí API a to jak z XML šablon tak i z XSL-FO souborů. Konverze MS Word (vyžaduje Aspose.Words), HTML a XSL-FO dokumentů do PDF je také podporováno.

Ceny...

Aspose.Pdf for .NET Developer Small Business
Kód: APDNPDDE | Distribuce: ESD | Dostupnost: Obvykle do 24 hodin
19.416,- Kč
23.493,- Kč s DPH
Aspose.Pdf for .NET Site Small Business
Kód: APDNPDSE | Distribuce: ESD | Dostupnost: Obvykle do 24 hodin
97.079,- Kč
117.465,- Kč s DPH
Aspose.Pdf for Java Developer Small Business
Kód: APJVPDDE | Distribuce: ESD | Dostupnost: Obvykle do 24 hodin
19.416,- Kč
23.493,- Kč s DPH
Aspose.Pdf for Java Site Small Business
Kód: APJVPDSE | Distribuce: ESD | Dostupnost: Obvykle do 24 hodin
97.079,- Kč
117.465,- Kč s DPH
Aspose.Pdf Product Family Developer Small Business
Kód: APPFPDDE | Distribuce: ESD | Dostupnost: Obvykle do 24 hodin
29.136,- Kč
35.254,- Kč s DPH
Aspose.Pdf Product Family Site Small Business
Kód: APPFPDSE | Distribuce: ESD | Dostupnost: Obvykle do 24 hodin
145.679,- Kč
176.271,- Kč s DPH

Systémové požadavky...

To produce Pdf documents, the machine to run Aspose.Pdf doesn't need to have Adobe Acrobat installed as Aspose.Pdf itself is a Pdf document creation engine; To view Pdf documents produced by Aspose.Pdf the machine does need at least an Adobe Acrobat Reader . It can be downloaded for free.